Искам да постъпя на работа

Искам да постъпя на работа 1.Какви документи ми трябват, за да сключа трудов договор? лична карта; документ за придобито образование, специалност, квалификация и т.н. медицинско; допълнително, ако е необходимо: документ за стаж по специалността и свидетелство за...