Работа в чужбина – интересно е! Има ли правила?

1. Има ли правила за работа в чужбина?

Да, и когато те се спазват много опасности и тревоги могат да бъдат спестени.

2. Как да си намеря работа, на кого да се доверя?

Съществуват български институции, на които можеш да разчиташ за помощ и информация.

Агенция по заетостта /АЗ/ посредничи за намиране на работа в чужбина.

На интернет страницата й:

www.az.government.bg има подробна информация за условията за влизане, пребиваване и работа, които всяка държава-членка на ЕС е представила на български език.

Тук могат да се проверят подробности, относно регистрация и установяване, търсене на работа, социална сигурност, данъци, живот, образование, включително признаване на дипломи, както и интернет адреси на важни служби и институции в съответната държава, от които също може да се търси съдействие при необходимост.

В мрежата EURES могат да се намерят интересни оферти за работа. Работодателите, които желаят да наемат на работа чужденци, подават заявка за свободно работно място чрез EURES – съветниците. На електронния портал www.eures.europa.eu  са публикувани всички работни места, които работодателите заявяват като свободни в националната служба по заетостта на съответната държава. Базата данни с работни места е актуална, тъй като се обновява ежедневно.

Важно е да се знае, че маркираните със син флаг работни места са обявени за интернационално набиране на работници, т.е. съответният работодател е изявил желание и готовност да наема и граждани на други държави-членки на ЕС.

Най-добре е, да посетиш бюрото по труда, по местоживеене, за да получиш информация за EURES – помощника. Той консултира по всички въпроси.

Този ред на търсене на работа в чужбина е достатъчно надежден, тъй като EURES – съветниците, в съответната страна, проверяват легитимността и надеждността на работодателя, обявил свободните работни места. Никак не е маловажно, че посредническите услуги на EURES са безплатни.

3. Какви правила да спазвам, за да съм сигурен/а/, че няма да попадна в „клопка”?

Агенцията по заетостта е институцията, която осъществява връзката между кандидатите за работа и чуждестранния работодател. Тя е длъжна да провери дали са защитени правата и интересите на българските кандидати за работа.

На интернет страницата www.gli.government.bg може да се види списък на регистрираните посреднически фирми, а също и адреси, телефони и електронни адреси на служби по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в чужбина.

Ако все пак, когато попаднеш в чужбина, не всичко е наред – не се изплащат редовно или въобще не се плащат заплати, лоши са условията на труд, не се плащат осигуровки, не се изпълняват ангажименти по сключения договор… сигнализирай, подай жалба.

Телефон за нарушения на трудовите права на български граждани в чужбина:

00359 2 8101 747

4. Работата в чужбина изисква ли осигуряване?

Официалната и законна заетост навсякъде, и особено в развитите държави, е свързана със задължение за социално осигуряване. Работещите в държава-членка на ЕС могат да имат всички права и закрила, така както и гражданите на съответната държава, в която работят. Но само при условие, че не работят нелегално, а по всички правила – с договор, регистрация и плащане на осигурителни вноски.